Slamsugning

ÖSABs sju slambilar är byggda olika för att klara alla typer av slamtransporter.

Två av bilarna har 12.000 liters tankar.

En av slambilarna är byggd enligt kraven ADR-S för transport av miljöfarliga ämnen. Denna bil utnyttjas bl a av brandförsvaret vid akuta utsläpp i samband med olyckor. Tanken på denna bil är på 14.000 liter.

Den fjärde slamsugningsbilen har en tank på 10.000 liter och är utrustad med en toppmonterad sugkransarm för åtkomst i bl a djupa brunnar.

Samtliga slamsugningsbilar arbetar med 90 % vakuum.

Vi utför slamtömning av slutna tankar och brunnar åt Kumla, Nora och Lindesbergs kommun.

 

Vi utför även tömning av fett och oljeavskiljare, för avtal och priser kontakta kontoret.

 

 

tv3

brunn3

torr3

tryck3

Örebro Slamsug AB

Gamla Hjälmarvägen 52, 705 10 Örebro Tel 019-23 50 83
E-post: info@slamsug.se

Journummer

Efter kontorstid besvaras akutärenden
på telefon 0705-235083

Copyright Örebro Slamsug 2014. All rights reserved. 

 Webbsidan administreras av: Produktionsbyrån Medley    Tema: www.s-webgraphics.com