Högtrycksspolning

Kombispolbilar

ÖSAB har sex stycken kombispolbilar med spolkapacitet på 360 liter/min vid 200 bars tryck. Bilarna har en total tankvolym på 16.000 liter fördelat på 8.000 liters slamtank och lika stor färskvattentank för spolvattnet.

 

 

Specialspolbilar

Vidare har bolaget en mindre renodlad högtrycksspolbil för rengöringsarbeten i vattenledningar och renspolning av gjutjärnsrör. Bilen ger 90 minutliter vid ett övertryck på hela 350 Bar och arbetar effektivt med roterande dysa.

tv3

brunn3

torr3

tryck3

Örebro Slamsug AB

Gamla Hjälmarvägen 52, 705 10 Örebro Tel 019-23 50 83
E-post: info@slamsug.se

Journummer

Efter kontorstid besvaras akutärenden
på telefon 0705-235083

Copyright Örebro Slamsug 2014. All rights reserved. 

 Webbsidan administreras av: Produktionsbyrån Medley    Tema: www.s-webgraphics.com