Om företaget

I klar ledning

Örebro Slamsug arbetar sedan mer än 50 år med avloppsrensning, högtrycksspolning eller slamsugning i Örebro med omnejd. Från att under företagets första år uteslutande ha arbetat med slamsugning och högtrycksspolning av ledningar och tankar under jord arbetar vi idag med ett brett tjänsteutbud inom vakuums- och högtrycksteknikerna. Därutöver har vi mångårig erfarenhet av ledningsinspektion och nivåmätning med marknadsledande precisionsutrustningar. Vi är 20 anställda i företaget och har våra lokaler strax utanför Örebro.

 

Specialmaskiner

Vår utrustning håller genomgående hög teknisk standard. Samtliga våra fordon och specialmaskiner är byggda och vidareutvecklade för att klara det befintliga ledningsnätet inom vårt geografiska arbetsområde. Flera enheter är byggda helt efter de erfarenheter som förvärvats under de mer än 50 år som ÖSAB arbetat med avloppsrensning, högtrycksspolning eller slamsugning i Örebro med omnejd.

 

extratomning

tv3

brunn3

torr3

tryck3

Örebro Slamsug AB

Gamla Hjälmarvägen 52, 705 10 Örebro Tel 019-23 50 83
E-post: info@slamsug.se

Journummer

Efter kontorstid besvaras akutärenden
på telefon 0705-235083

Copyright Örebro Slamsug 2014. All rights reserved. 

 Webbsidan administreras av: Produktionsbyrån Medley    Tema: www.s-webgraphics.com