TV-inspektion

Rör TV

För invändig filmning och dokumentation av ledningar har vi fem olika färgkamerautrustningar. Detta för att kunna få god bildkvalitet i allt från mycket stora ledningar till klena ledningsdimensioner.

Kamerautrustningarna täcker rördimensioner mellan 25 och 1800 mm. Två av kamerorna är svängbara med möjlighet att titta in i serviser, dessa kameror fungerar i dimensioner 160 – 1800.

Inspektionen dokumenteras på USB.

 

Profilmätning

ÖSAB har en precisionsmätare för kontroll av ledningsprofiler. Tillsammans med Consoil AB i Stockholm har vi utvecklat en helt elektroniskt styrd mätmetod. Detta eliminerar de mätfel som alltid förekommer i hittillsvarande mekaniskt beroende profilmätarna.

Vi kan mäta sträckor på upp till 285 meter utan mätavbrott eller apparatflyttning vilket kan ha stor betydelse i områden där fordon har svårt att köra intill alla brunnar.

tv3

brunn3

torr3

tryck3

Örebro Slamsug AB

Gamla Hjälmarvägen 52, 705 10 Örebro Tel 019-23 50 83
E-post: info@slamsug.se

Journummer

Efter kontorstid besvaras akutärenden
på telefon 0705-235083

Copyright Örebro Slamsug 2014. All rights reserved. 

 Webbsidan administreras av: Produktionsbyrån Medley    Tema: www.s-webgraphics.com