Slamsugning

ÖSABs sju slambilar är byggda olika för att klara alla typer av slamtransporter.

Två av bilarna har 12.000 liters tankar.

En av slambilarna är byggd enligt kraven ADR-S för transport av miljöfarliga ämnen. Denna bil utnyttjas bl a av brandförsvaret vid akuta utsläpp i samband med olyckor. Tanken på denna bil är på 14.000 liter.

Den fjärde slamsugningsbilen har en tank på 10.000 liter och är utrustad med en toppmonterad sugkransarm för åtkomst i bl a djupa brunnar.

Samtliga slamsugningsbilar arbetar med 90 % vakuum.

Vi utför även tömning och besiktning av fett och oljeavskiljare.

För avtal och priser kontakta kontoret.

tv3

brunn3

torr3

tryck3

Örebro Slamsug AB

Gamla Hjälmarvägen 52, 705 10 Örebro Tel 019-23 50 83
E-post: info@slamsug.se

Journummer

Efter kontorstid besvaras akutärenden
på telefon 0705-235083

Copyright Örebro Slamsug 2014. All rights reserved. 

 Webbsidan administreras av: Produktionsbyrån Medley    Tema: www.s-webgraphics.com