Brunnstömning

Vi tömmer brunnar och slutna tankar åt Örebro, Lindesberg, Kumla och Hallsbergs kommuner. Tömning sker 1-2 gånger per år enligt schema. Fler tömningar kan förekomma.

Beställ tömning av sluten tank / brunn. Tömning sker inom 5 resp. 7 arbetsdagar.

Akut tömning måste alltid beställas via telefon 019-23 50 83.

Kommun (obligatorisk)

Namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Fastighetsbeteckning (obligatorisk)

Telefon dagtid (obligatorisk)

Din epost

Ev meddelande

tv3

brunn3

torr3

tryck3

Örebro Slamsug AB

Gamla Hjälmarvägen 52, 705 10 Örebro Tel 019-23 50 83
E-post: info@slamsug.se

Journummer

Efter kontorstid besvaras akutärenden
på telefon 0705-235083

Copyright Örebro Slamsug 2014. All rights reserved. 

 Webbsidan administreras av: Produktionsbyrån Medley    Tema: www.s-webgraphics.com